O NAS

Kancelaria Prawnicza S.T. Uchrońscy oferuje kompleksową obsługę prawną świadczoną zarówno na rzecz klientów indywidulanych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach swojej działalności Kancelaria wydaje opinie prawne, prowadzi spory sądowe, udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje przy polubownym rozstrzyganiu sporów.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Stanisław Uchroński, który wykonuje swój zawód od ponad 30 lat. W trakcie swojej działalności świadczył usługi prawne głównie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Obecnie Kancelaria Prawnicza S.T. Uchrońscy oprócz flagowych dziedzin, rozszerzyła swoje usługi o prowadzenie spraw karnych, wykroczeniowych i rodzinnych. Rzetelnie świadczone usługi zaowocowały satysfakcją klientów oraz uznaniem wśród lokalnej społeczności za sprawą aktywnej działalności społecznej.


Kancelaria Prawnicza Uchrońscy

Radca prawny

STANISŁAW UCHROŃSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1989 złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, w szczególności o odszkodowanie, a także windykację w obrocie gospodarczym. Prowadzi sprawy na etapie negocjacyjnym i sądowym, a także postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.


Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

“Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie”

Adwokat

TOMASZ UCHROŃSKI

Członek Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnych podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi w języku polskim i angielskim. W ramach swojej działalności wydaje opinie prawne, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także udziela porad prawnych.

NASZE SPECJALIZACJE

Kancelaria Prawnicza S .T. Uchrońscy świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na:
- sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych
- udzielaniu porad prawnych
- reprezentowaniu klientów w procesach sądowych
- reprezentowaniu klientów w postępowaniach prowadzonych przez urzędy i instytucje państwowe
- świadczeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców
- prowadzeniu negocjacji na rzecz klientów